top of page
DSC_0811.jpg

Հիշեցում/ Напоминание /Reminder

Բարյացակ և հիշեցում ուղևորներին նվեր քարտի քարտապանին թռիչքային կանոնների մասին։

Дружеское напоминание пассажирам и владелецу подарочной карты о правилах полета:

Ուղևորներին և նվեր-քարտատիրոջը խնդրում ենք հիշեցնել թռիչքի կանոնների մասին.

 1. Նվեր քարտով հատուկ ծառայությունից կարող են օգտվել միայն նվեր քարտում նշված անձը՝ քարտապանը.

Услугой, предоставляемой подарочной картой, կարող է воспользоваться только лицо, указанное в подарочной карте - տիրապետում է քարտին։

Նվեր քարտով մատուցվող ծառայությունից կարող է օգտվել միայն նվեր քարտում նշված անձը՝ քարտապանը։

 1. Նվեր քարտի գործունեության ժամկետը 6 ամիս է, սկսած այն ձեռք բերելու օրվանից։

Подарочная карта действительна в течении 6 месяцев с момента покупки.

Նվեր քարտը գործում է գնման օրվանից 6 ամիս:

 1. Նվեր քարտը ստանալուց հետո քարտապանը պետք է կապի հաստատի «Արմենիան Հելիքոփթերս» ՍՊԸ-ի անձնակազմի թռիչքների ժամանակացույցին ծանոթանալու և գրանցելու համար։

Վերջին անգամ ձեռք բերված քարտերի տիրույթը չի բացառել իր աշխատակիցների հետ ՕՕՕ «Հայաստանի Հելիոփթերս» для ознакомления с расписанием  и бронирования полетов.

Նվեր քարտը ստանալուց հետո քարտապանը պետք է կապ հաստատի «Armenian Helicopters» ՍՊԸ անձնակազմի հետ՝ ծանոթանալու թռիչքների ժամանակացույցին և ամրագրելու թռիչքը։

 1. Ուղևորը (քարտապանը)  պարտավոր է ներկայանալ Թռիչքի համար նախատեսված վայր թռիչքից նվազագույնը 20 րոպե շուտ։

Пассажир (владелец карты) должен прибыть на место вылета не позднее, чем за 20 минут до вылета.

 • ուղևորը (քարտատերը) պետք է ժամանի թռիչքի վայր թռիչքից առնվազն 20 րոպե առաջ:

 1. Ուղևորը (կարապանը) պարտավոր է ծանոթանալ թռիչքների անվտանգության կանոններին և ընկերության ընդհանուր դրույթներին, պայմաններին և դրանց պահպանմանը։

Пассажир (владелец карты) обязан ознакомиться с правилами безопасности полетов, общими условиями компании, и соблюдать их.

 • ուղևորը (քարտատերը) պարտավոր է ծանոթանալ թռիչքների անվտանգության կանոններին, ընկերության ընդհանուր պայմաններին և հետևել դրանց։

 1. Ուղևորը (քարտապանը) պարտավոր է հետևել ավիաընկերության աշխատակիցներին ցուցումներ՝ անվտանգության կանոնների պահպանման համար։

Пассажир (владелец карты) обязан выполнять указания сотрудников авиакомпании по соблюдению правил безопасности.

 • ուղևորը (քարտատերը) պարտավոր է հետևել ավիաընկերության անձնակազմի ցուցումներին՝ պահպանելով անվտանգության կանոնները։

 1. Ուղևորի (քարտապանի) քաշը չպետք է գերազանցի 120 կիլոգրամը: 

 2. пассажира (владелеца карты) не должен превышать 120 կգ.

 ուղևորի (քարտատիրոջ) քաշը չպետք է գերազանցի 120 կգ-ը։

 1. Թռիչքներն են ֆիքսված ուղղությամբ, սակայն եղանակային կամ անվտանգության այլ պայմաններից ելնելով՝ այն կարող է որոշ ենթարկվել։

Полеты выполняются фиксированными маршрутами, но исходя из погодных или других условий безопасности в них може да быть ներդրված որոշակի փոփոխություններ:

Թռիչքներն իրականացվում են ֆիքսված երթուղիներով, սակայն եղանակային կամ անվտանգության այլ պայմանների պատճառով այն կարող է ենթարկվել որոշակի փոփոխությունների։

 1. Թռիչքի ծառայությունը համարվում է մատուցված, եթե ուղևորը (քարտապանը) չի ներկայանում նախապես ամրագրված թռիչքի համար նախատեսված վայր։

Услуги, указанные в подарочной карте, считаются предоставленными, если пассажир (владелец карты) не прибыл вовремя на заранее забронированный рейс.

Նվեր քարտում նշված ծառայությունները համարվում են մատուցված, եթե ուղևորը (քարտատերը) ժամանակին չի ժամանում նախապես ամրագրված չվերթին:

 

________________________________                                      _________________________________

Անուն Ազգանուն /Name,Surename/Ф.И.О                                                                 Ստորագրություն/Ստորագրություն/Подпись

bottom of page